Rada Naukowa IChF PAN w kadencji 2015-2018
Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2018 r.Wnioski wymagające zaopiniowania, bądź rozpatrzenia przez Radę Naukową
należy zgłaszać co najmniej 10 dni (roboczych) przed posiedzeniem

Informacje z posiedzeń
dostęp do informacji tylko dla uprawnionych, zarejestrowanych użytkowników

Komisje Rady Naukowej

26 lutego,
16 kwietnia,
18 czerwca,
8 października,
10 grudnia.
1. Prof. dr hab. Renata Bilewicz (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
2. Prof. dr hab. Małgorzata Borówko
3. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
4. Prof. dr hab. Alina Ciach
5. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski         
6. Dr hab. Marcin Fiałkowski, prof. nadzw. IChF PAN      
7. Prof. dr hab. Piotr Garstecki     
8. Prof. dr hab. Jerzy Górecki
9. Dr hab. Wojciech Góźdź, prof. nadzw. IChF PAN          
10. Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw. IChF PAN       
11. Prof. dr hab. Jerzy Herbich (Sekretarz Rady Naukowej)
12. Prof. dr hab. Robert Hołyst
13. Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński (Przewodniczący Rady Naukowej)
14. Prof. dr hab. Sławomir Jarosz
15. Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
16. Dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. nadzw. IChF PAN  
17. Prof. dr hab. Janusz Jurczak (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
18. Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński
19. Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nadzw. IChF PAN       
20. Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
21. Prof. dr hab. Robert Kołos
22. Prof. dr hab. Bogdan Kowalski
23. Prof. dr hab. Jacek Kossut
24. Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
25. Prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski
26. Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza
27. Prof. dr hab. Marek Napiórkowski
28. Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. nadzw. IChF PAN
29. Dr hab. Robert Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN
30. Prof. dr hab. Marcin Opałło
31. Dr Piotr Pięta
32. Prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
33. Prof. dr hab. Adam Proń
34. Prof. dr hab. Joanna Sadlej
35. Prof. dr hab. Leszek Sirko
36. Mgr Jan Stępień
37. Dr Katarzyna Szot-Karpińska
38. Prof. dr hab. Marek Tkacz                                                 
39. Prof. dr hab. Jacek Waluk
40. Prof. dr hab. Małgorzata Witko
41. Dr Emilia Witkowska Nery
      42. Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Stan od października 2017 r.