Institute of Physical Chemistry
Polish Academy of Sciences

44/52. Kasprzaka
01-224 Warsaw

Phone 48 22 343 2000
Fax: 48 22 343 3333; 48 22 632 5276
E-mail: ichf@ichf.edu.pl

NIP 525-000-87-55

Account name: Instytut Chemii Fizycznej
Bank name:  Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank address:  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Poland
IBAN: PL 47 1130 1017 0020 1470 5720 0001
SWIFT: GOSKPLPW
>> The Institue on the map of Warsaw

>> About Warsaw