Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Praca dla studentów
Data ogłoszenia
Zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
8 II 2018
23 II 2018
Konkurs otwarty na Studenta - Stypendystę w Zespole 31 "Chemia Biofizyczna" w ramach projektu
"Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum"
Celem Projektu jest modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów.
Zadaniem Studenta-Stypendysty będzie badanie ewolucji regulacji genów w statycznym krajobrazie dostosowania dla
deterministycznego modelu ekspresji genów i dla stochastycznego modelu ekspresji genów z nie-autoregulowanym genem
regulacyjnym.