Członkowie grupy badawczej

Prof. Czesław Radzewicz
Kierownik laboratorium

tel. +48 (0)22 343 34 38
tel. +48 (0)22 55 32 243

Dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. nadzw. IChF

tel. +48 (0)22 343 34 46
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

Dr Paweł Wnuk

tel. +48 (0)22 343 30 51
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

Dr Gonzalo Angulo

tel. +48 (0)22 343 34 46
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

Dr Marcin Pastorczak
(Uniwersytet Warszawski)

tel. +48 (0)22 343 34 38
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

mgr Michał Nejbauer

tel. +48 (0)22 343 34 38
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

mgr Piotr Skibiński

tel. +48 (0)22 343 30 51
tel. +48 (0)22 343 34 12
fax. +48 (0)22 343 30 51

  IMAGE GALLERY

© IChF PAN