IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Złoty Medal Chemii, prestiżowy konkurs dla licencjatów, ma już zwycięzców tegorocznej edycji. Główną nagrodę zdobył Michał Hamkało z Wydziału Fizyki UW za pracę dotyczącą oryginalnej metody badania przebiegu procesów chemicznych zachodzących na granicy dwóch niemieszających się cieczy,
Srebny Medal trafił do rąk Michała Ciacha, także z UW, a medal brązowy - do Miłosza Wieczora z Politechniki Gdańskiej.
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Laserowy strzał rodem z "Gwiezdnych Wojen" - tak wygląda naprawdę
EurekAlert!
YouTube ponad 600 tys. wyświetleń!
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Znamy laureatów Złotego Medalu Chemii 2014!
Adv. Funct. Mat. [IF=10,4] "Hierarchically CdS Decorated 1D ZnO Nanorods-2D Graphene Hybrids: Low Temperature Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance", Ch.Han, Zh.Chen, N.Zhang, J.C.Colmenares, Y.-J. Xu
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Kolorowe pociski laserowe zapewniają akcję w wielu filmach fantastyczno-naukowych. Jak jednak wyglądałby prawdziwy laserowy pocisk podczas lotu, gdyby tylko można było go dostrzec? Jak oświetlałby otoczenie? Odpowiedzi udziela film nagrany w Centrum Laserowym Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. [22 X 2014]
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
see 11th March 2014 ceremony
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Chemical Rev. [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Wmurowano akt erekcyjny pod budowę laboratorium CEZAMAT w Warszawie


Połączenie ponad dyscyplinami nauki
PL 217280 "Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z wbudowanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami węglowymi"
Twórcy: Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst, Anna Kelm, Beata Kusiak 

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PL 217098 "Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej"
Twórcy: Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

PL-67457 "Pułapka feromonowa"
Twórca: Jan Zasłona
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
GRANT INFO
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Phys. Rev. Lett. [IF=7,7] "Oscillations of the Orbital Magnetic Moment due to d-Band Quantum Well States",
M. Dąbrowski, M. Cinal i in.
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Urząd Patentowy RP IChF jest wśród 20 jednostek (spośród kilkuset naukowych i biznesowych placówek) o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych w UP w roku 2013, będących w toku krajowych i zagranicznych procedur.
Nature Comm. [IF=10] "Electroformation of Janus and patchy capsules", Z.Rozynek, A.Mikkelsen,P.Dommersnes, J.O.Fossum
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki IChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Techicon Innowacje '2014
10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla IChF PAN za "Urządzenie mikrofluidyczne do rozdziału krwi i oznaczania aktywności enzymów trzustki"
P.S.Sharma, T.Palasyuk, K.Sokołowski i J.Piechowska wśród laureatów IV edycji konkursu w ramach programu MNiSW "Iuventus Plus"  (granty po ok. 300 tys. zł)
Frontiers of Science - that's where we are
PAP: Inżynierowie i licencjaci mogą zabiegać o Złoty Medal Chemii (edycja 2015)
foto
Mikrosympozjum Sprawozdawcze za rok 2014
>>> wyróżnienia a, b, c, d, e
1 kwietnia 2015:

1. Artur Ruszczak - 'Microfluidics for pharmacology'
2. Michał Horka - 'A microfluidic platform for long term bacteria cultivation'
3. Łukasz Kozoń - 'Microdroplet platform for assays on adherent cells'
Seminarium Doktoranckie
Konkurs na Najlepszą Pracę
opublikowaną przez pracowników Instytutu
w roku 2014
>>> regulamin
Antybakteryjne materiały bliskie ideału
EurekAlert! PAP
Dzialalność IChF PAN w roku 2014 - sprawozdanie
EurekAlert! PAP
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie  wśród 13 laureatów nowej edycji unijnego programu ERA Chairs. Laureaci otrzymają po 2,5 mln euro na podnoszenie jakości badań.
Bezwzględne dla bakterii, nieszkodliwe dla ludzkich komórek. Nowe, trwałe pokrycia antybakteryjne z nanokompozytów, opracowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, w przyszłości pomogą lepiej utrzymywać higienę odzieży sportowej, a zastosowane w medycynie, obniżą liczbę zakażeń i skrócą czasy hospitalizacji chorych.
Jan Paczesny i  Łukasz Richter -
dwaj naukowcy z IChF -  wśród finalistów konkursu popularyzatorskiego FameLab'2015
Chem. Sciences [IF=8.6] Inherently chiral electrodes: the tool for chiral voltammetry, S.Arnaboldi, T.Benincori, R.Cirilli, W.Kutner, M.Magni, P.Mussini, K.Noworyta, F.Sannicolo
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Klik! - tak nowoczesna chemia spaja nanocząstki z podłożem
Nanocząstki różnych typów można trwale i szybko związać z podłożem, jeśli użyje się w tym celu jednej z najefektywniejszych metod syntezy: chemii kliknięć. Nowatorski sposób został zaprezentowany przez zespół naukowców z IChF PAN w Warszawie.
Prof. Jerzy Duszyński
wybrany na stanowisko prezesa PAN
Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii

25 III 2015 r., godz. 10:00
Prof. Luyuan Li
College of Pharmacy Nankai University,
Tianjin, China
"Medicinal chemical biology
for better health"