IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii
dla Michała Sawczyka
z Wydziału Chemii UW
fotogaleria
film
Konkurs na stanowisko doktoranta
w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
10 czerwca br. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się podsumowanie  VI edycji Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie, na którym wręczono dyplomy uczestnikom Konkursu. Jak już wcześniej informowaliśmy złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta.
IChF PAN za udział w Konkursie został wyróżniony dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej, głównego organizatora konkursu.
>>> PAP
Wiedza i Życie - 7 pytań do prof. Garsteckiego
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
Wyniki konkursu "Młodzi badacze IChF"
Wybrano najlepszych studentów-wynalazców
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
"Student-wynalazca"
Prof. Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Konkurs na Najlepszą Pracę opublikowaną przez pracowników Instytutu w roku 2015
Biuletyn MNiSW (23.06.2016): w zestawieniu wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015 - w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 4. miejsce dla IChF w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
>>> PAP
Wyniki konkursu "Mobilnośc młodych badaczy IChF PAN"
Urząd Patentowy RP 68322 przyznał IChF prawo ochronne  nr PL 68322 na wzór użytkowy "Urządzenie do określania szybkości wnikania wodoru do metali".
I.Flis-Kabulska,  J.Flis, T.Zakroczymski
Rośnie gdy nie powinien: Odkryto materiał o wyjątkowej ujemnej ściśliwości
Intuicja podpowiada, że próbka materiału ściskana jednorodnie ze wszystkich stron powinna zmniejszać swoje rozmiary. Tylko nieliczne materiały poddane ściskaniu hydrostatycznemu wykazują odwrotne zachowanie: nieznacznie się poszerzają w jednym lub dwóch kierunkach. W IChF PAN odkryto materiał o wyjątkowo dużej ujemnej ściśliwości i dotychczas nieznanym mechanizmie za nią odpowiedzialnym.
PAP
Adv. Funct. Mat. [IF=11.4] "Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite"  H.Ehrlich, M.Pisarek, i in., 2016,  26 (15), 2503-2510
ACS Appl. Mat. & Interfaces [IF=7.1] "Photoactive Langmuir-Blodgett, Freely Suspended and Free Standing Films of Carboxylate Ligand-Coated ZnO Nanocrystals" J.Paczesny, M.Wolska-Pietkiewicz, I.Binkiewicz, M.Wadowska, Z.Wrobel, K.Matula, W.Nogala, J.Lewinski, R.Holyst 2016, 8 (21), 13532-13541
Urząd Patentowy RP przyznał IChF prawo ochronne  nr PL 68319 na wzór użytkowy "Sonda do określania szybkości wnikania wodoru do metali".
I.Flis-Kabulska,  J.Flis, T.Zakroczymski
Płachty jak w grafenie: Chemiczne szycie trwale łączy nanocząstki w monowarstwach
Podobnie jak atomy węgla w płachtach grafenu, tak nanocząstki mogą tworzyć trwałe warstwy o minimalnej grubości, równej średnicy pojedynczej nanocząstki. Nowatorską metodę zszywania nanocząstek w tak cienkie warstwy opracowano w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.
PAP
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent PL 220339 na wynalazek "Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem".
J.Sobczak, A.Jabłoński, W.Kutner, K.Noworyta, A.Glenz
Jedna bakteria wystarcza do zidentyfikowania natury choroby
Diagnoza: zapalenie opon mózgowych. Lecz jaka jest przyczyna konkretnego przypadku? Nowe techniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, opracowane i przetestowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, pozwalają w niecały kwadrans zdiagnozować bakteryjne podłoże choroby i na podstawie zaledwie jednej komórki bakterii ustalić gatunek intruza.

> PAP
Green Chem. [IF=8.5] "Sustainable hybrid photocatalysts: titania immobilized on carbon materials derived from renewable and biodegradable resources"
J.C.Colmenares,   R.S.Varma, P.Lisowski.
DOI: 10.1039/C6GC02477G
Mateusz Gocyła, magistant w zespole prof.  M.Opałły, został laureatem  V edycji konkursu Diamentowy Grant.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent PL 221906 na wynalazek
"Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz"
M.Izydorzak, P.Garstecki