IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Potęga mechanochemii:
Nowy, lepszy perowskit wielokomponentowy
Nie ma wątpliwości: o najbliższej przyszłości fotowoltaiki zadecydują materiały z grupy perowskitów. Udoskonaloną odmianę perowskitu, zawierającą w strukturze krystalicznej relatywnie duży jon organiczny - kation guanidynowy - zaprezentowali chemicy z IChF PAN i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Testy laboratoryjne na Politechnice Federalnej w Lozannie wykazały, że ogniwa fotowoltaiczne z nowego perowskitu pracują wydajniej niż ogniwa zbudowane z użyciem jego pierwotnej postaci.
PAP
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych"
Twórcy:  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii przyznał IChF patent na wynalazek "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk 
Smog obnażony: Jest metoda precyzyjnej analizy składu pyłu zawieszonego
Smog to problem. Wiedza o jego składzie - już nie. Naukowcy z kilku wiodących warszawskich instytucji naukowych połączyli siły i opracowali nową, wyjątkowo precyzyjną metodę chemicznej analizy drobin pyłu zawieszonego. Metoda, łatwa do zaadaptowania w wielu nowoczesnych laboratoriach, nie tylko określa skład chemiczny związków, ale nawet rozpoznaje zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu atomów w cząsteczkach.
PAP
The Dream Chemistry Award goes to Dr. Jessica R. Kramer
for a project focusing on new perspectives for cancer treatment
 
List intencyjny stworzenia  Szkoły Doktorskiej
Wyniki otwartego konkursu ofert na wyprodukowanie
krótkiego filmu promującego
Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych

Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny"
Twórcy:  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta
Nano Letters [IF=12.7] H.Boeckmann, S.Gawinkowski, J.Waluk, M.B.Raschke, M.Wolf, T.Kumagai, "Near-Field Enhanced Photochemistry of Single Molecules in a Scanning Tunneling Microscope Junction", 2018,18, 152-57,
DOI 10.1021/acs.nanolett.7b03720
Appl. Catal. B-Environm. [IF=9.4] K.Czelej, K.Cwieka, J.C.Colmenares, K.J.Kurzydlowski, "Catalytic activity of NiO cathode in molten carbonate fuel cells", 2018,222, 73-75,
DOI 10.1016/j.apcatb.2017.10.003
Appl. Catal. B-Environm. [IF=9.4] A.Krukowska,M.J.Winiarski, J.Strychalska-Nowak, T. Klimczuk, W.Lisowski, A.Mikolajczyk, H.P.Pinto, T.Puzyn, T.Grzyb, A.Zaleska-Medynska, "Rare earth ions doped K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced UV-vis light activity" 2018,224,451-468
DOI 10.1016/j.apcatb.2017.10.061
Click for Agenda
Złoty medal dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i IChF PAN na XXI Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacji - Archimedes 2018
Recruitment to IMCUSTOMEYE project:
1)      Post-doctoral researcher
2)      Software engineer
Rekrutacja
na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IChF PAN 2018/2019
Zmieniaj twarze nanocząstek, będziesz rządził chemią!
W zależności od oświetlenia, powierzchnia odpowiednio spreparowanych nanocząstek może zmieniać swoją topografię. Naukowcy z IChF PAN pokazali, że zaprojektowany przez nich mechanizm molekularny pozwala za pomocą światła efektywnie odsłaniać lub chować cząsteczki katalizatorów. Przedstawiona technika prowadzi do jakościowo nowych możliwości w zakresie kontrolowania przebiegu reakcji chemicznych.

Organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia