IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała P.Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii
dla Michała Sawczyka
z Wydziału Chemii UW
fotogaleria
film
Konkurs na stanowisko doktoranta
w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
10 czerwca br. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się podsumowanie  VI edycji Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie, na którym wręczono dyplomy uczestnikom Konkursu. Jak już wcześniej informowaliśmy złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta.
IChF PAN za udział w Konkursie został wyróżniony dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej, głównego organizatora konkursu.
>>> PAP
Nano Letters, [IF=13,6]. "Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface", Boeckmann, H.; Liu, S.; Mielke, J.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.,; Grill, L.; Wolf, M.; Kumagai, T.; (2016), 16 (2), 1034-1041
Coordination Chem. Rev., [IF=12,2]. "Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity", Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., Lewinski, J.; (2016), 306, 331-345
Patent w Polsce PL 221042  "Urządzenie i sposób do wysokoprzepustowego tworzenia i łączenia kropli na żądanie"
J.Guzowski, P.Korczyk, S.Jakieła, P.Garstecki
Nauka w Polsce - Postawione "na głowie" wirusy zwiększą skuteczność bioczujników


Wiedza i Życie - 7 pytań do prof. Garsteckiego
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
IChF nominowany do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016. Instytut znalazł się wśrod pięciu najlepszych polskich instytutów naukowych wyróżnionych za aktywność w Programie Ramowym UE 'Horyzont 2020' - aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.
Patent w Polsce PL 220820 "Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni i platforma do pomiarów SERS lub LSPR"
M.Siek, J.Niedziółka-Jönsson, M.Opałło,  A.Michota-Kamińska, A.Kelm, R.Hołyst
Wyniki konkursu "Młodzi badacze IChF"
Patent w Polsce PL 220792
"Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu"
M.Pietraszkiewicz, M.R.Maciejczyk, K.P.Górski
Wybrano najlepszych studentów-wynalazców
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
"Student-wynalazca"
"Nieprzemakalne" kropki kwantowe narzędziem dla nowych bioaplikacji
Właściwości kropek kwantowych trzeba dopasowywać do konkretnych zastosowań. Chemicy z Warszawy wykazali, że kropki kwantowe otrzymywane ich metodą można z powodzeniem funkcjonalizować za pomocą nowoczesnych reakcji typu click z udziałem jonów miedzi. Osiągnięcie jest interesujące nie tylko z powodu potencjalnych licznych zastosowań, ale także dlatego, że w dotychczasowych doświadczeniach miedź zawsze niszczyła zdolność kropek kwantowych do świecenia.

Prof. Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia
w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Konkurs na Najlepszą Pracę opublikowaną przez pracowników Instytutu w roku 2015
Bliżej rzeczywistości: Co naprawdę widać, gdy patrzymy na próbkę?
Bez szczegółowej wiedzy o właściwościach używanych materiałów dzisiejsza technika nie mogłaby ani funkcjonować, ani się rozwijać. Nowy opis rozpraszania elektronów w powierzchniowych warstwach próbek, zaproponowany przez IChF, znacząco przyspiesza analizy materiałowe i pozwala lepiej zrozumieć, co naprawdę widać w badanej próbce.
PAP
Nature Chemistry  [IF=25.3] "Force-induced tautomerization in a single molecule"
J.N.Ladenthin, T.Frederiksen, M.Persson, J.C.Sharp, J.Gawinkowski,J.Waluk, T.Kumagai" (July 2016)
Biuletyn MNiSW (23.06.2016): w zestawieniu wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015 - w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 4. miejsce dla IChF w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
>>> PAP
Wyniki konkursu
"Mobilnośc młodych badaczy IChF PAN"